Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych:
 1.  Administratorem danych osobowych jest Zofia Głuc "Noclegi Pod Wierzbą", Szczawnica, ul. Św. Krzyża 11. 
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora: Zofia Głuc, noclegi@podwierzba. 
 3.  Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług noclegowych, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 4.  Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi. 
 5.  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
  -  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  - firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa naszego obiektu transportu lub przesyłki kurierskiej, 
  - służbom medycznym w sytuacji wezwania Pogotowia Ratunkowego lub lekarza do Gościa naszego obiektu,
  - służbom mundurowym: Policji i Straży Granicznej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Państwo wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 
 10.  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
 11.  Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. 
 12.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
   
Kontakt
Noclegi Pod Wierzbą ul. Św. Krzyża 11 34-460 Szczawnica woj. małopolskie, Polska 
 telefon stacjonarny: +48 18 262 25 72
 telefon kom.: +48 510 078 422
Bank PKO BP 69 1020 3466 0000 9502 0162 6910